časté dotazy

Chcete něco vědět? Ptejte se nás.

Právě při individuální práci (nebo dobrovolné spolupráci v malých skupinách), kterou si žáci zodpovědně zvolili, nemusí učitel věnovat energii na to, aby pozornost všech žáků ve třídě udržel u stejného cvičení. Důležité je, aby ve třídě panovala odpovídající atmosféra tvůrčího zaujetí a všichni dodržovali další dohodnuté principy práce ve třídě.

Už víte všechno? Chcete vědět víc?
Ptejte se nás!