Laskavě, trpělivě a s respektem umožňujeme dětem plný vývoj podle jejich jedinečné individuality.

Mateřská škola

Co vás zajímá o školce se dozvíte zde. A nebo aspoň jak to zjistit ...

Základní škola 1. stupeň

Vše, co potřebujete vědět o prvních dvou trojročích naší školy.

Základní škola

2. stupeň

Otevření druhého stupně je na spadnutí a brzy se o tom zde na webových stránkách dočtete!

Proč si vybrat naši školu?

Čerpáme z poznatků Marie Montessori ověřenými mnohaletou praxí ve školách po celém světě.

Vedeme děti k rozletu

Podporujeme zkoumání a objevy

Podněcujeme je k práci v týmu

Dáváme dětem možnost poznávat svět zkušenostmi

  • Podporujeme individualitu dítěte a všestranný rozvoj – intelektuální, fyzický, smyslový a sociální.
  • Stavíme na laskavé důslednosti a respektu, vnitřní motivace je hnací silou učení, objevů a získávání poznatků.
  • Učení je běžná součást dne, která probíhá kdekoliv, nejen ve škole.
  • Vedeme děti k samostatnosti a sociální i týmové zdatnosti, protože vždy jsme součástí nějaké skupiny. 
  • Naše škola montessori přístup akcentuje propojením s vnějším prostředím (přírodou, městem, kulturou), aby děti viděly svět v souvislostech a dokázaly poznané aplikovat a vzájemně propojovat.

Aktuálně ze školy

Jak to chodí ve II. M? ...poznávali letošní třeťáci, kteří s námi budou trávit čas…
Celý článek
Oslavy Dne Země každoročně připadají na 22. dubna. Vzhledem k současné situaci jsme nevyrazili mimo…
Celý článek
Mnohokrát děkujeme rodičům všech školkových dětí, kteří poskytli finanční dar, jako podporu školce v době…
Celý článek
V minulém týdnu, kdy nám opět začala prezenční výuka (jupí) jsme se dali opět do…
Celý článek

S kým se u nás potkáte?

Petra Komárková

ředitelka školy

Zdeňka Mojdlová

kmenová průvodkyně dětí 6-9 let

Jana Čevelová

průvodkyně dětí 6-9 (asistence)

Kristýna Jirásková

kmenová průvodkyně dětí 9-12 let 

Kateřina Drtílková

průvodkyně dětí 6-9 (asistence)

Jana Pokorná

Péče o děti ve družině

Irena Zabloudilová

Průvodkyně dětí v mateřské škole

Lucie Šebelová

Průvodkyně dětí v mateřské škole

Daniela Sychrová

Ekonomka školy

Iveta Šafaříková

Provoz jídelny a péče o prostory školy

Nejbližší akce a kurzy v Mintu

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.

Děkujeme za podporu!

rodině Chvátilových z Jundrova

která Mint podporuje od jejího počátku. Vícekrát darovali škole větší finanční obnos a vybavení na školní zahradu. Umožňují našim dětem návštěvu herny s nekonečnou řadou her a zapůjčují nám je na školní akce.

rodině Krutých z Rebešovic

za nákup zeměpisné pomůcky.

rodině Dudových z Chrlic

za spoustu a spoustu šanonů.

rodině Medveďových

za zapůjčení sbírky minerálů a haptických obrazů.

rodině Cvachovcových z Holásek

za polovinu tiskárny

rodině Balcarových

za zapůjčení vozíku na hlínu

rodině Zabloudilových

za spoustu, spoustu lega

rodině Chvátilových z Jundrova

která Mint podporuje od jejího počátku. Vícekrát darovali škole větší finanční obnos a vybavení na školní zahradu. Umožňují našim dětem návštěvu herny s nekonečnou řadou her a zapůjčují nám je na školní akce.

rodině Krutých z Rebešovic

za nákup zeměpisné pomůcky.

rodině Dudových z Chrlic

za spoustu a spoustu šanonů.

rodině Medveďových

za zapůjčení sbírky minerálů a haptických obrazů.

rodině Cvachovcových z Holásek

za polovinu tiskárny

rodině Balcarových

za zapůjčení vozíku na hlínu

rodině Zabloudilových

za spoustu, spoustu lega

firmě Lematec s.r.o.

za finanční dar na podporu školky