Autor Petra Komárková

O autorovi

Naše paní učitelka

Dlouho jsme hledali a vybírali. A už jsme našli a vybrali Představte si malou vesnici, kde každý každého zná, kde učitel má ve třídě děti různého věku a umí s nimi přirozeně pracovat, zvládá jejich různorodost a jednotlivé potřeby jedinců, vnímá školu jako součást dění a ne jako izolovanou jednotku, ze které děti nevycházejí ven, spíš naopak, bere děti ven do přírody, no...

Managing Montessori Schools 1. – 3. 4. 2016

Jedeme sbírat inspiraci ze světa! Už za týden se koná třídenní setkání na téma Managing Montessori Schools (advanced) v pražském Montessori Institutu pod záštitou AMI (Association Montessori Internationale). Povede jej Peter Davidson, který působí jako mentor a konzultant škol v administrativních záležitostech po celých USA, v Austrálii, Rusku a palestinských oblastech. Pomáhá organizaci Montessori v Redlands, je členem správních rad čtyř neziskových organizací, včetně Montessori Administrators...

Aby dětem zářily oči

Proč dát dítě do montessori školy? Aby jim zářily oči a zářit nepřestaly. Určitě od svých dětí víte, jak to vypadá. Věřím, že to znáte. Nadšení z objevu. Vyprávění. Světýlka v očích vašeho dítěte.

7 tipů pro přípravu prostředí v montessori třídě

Ve dnech 12. až 14. 2. jsme se zúčastnili kurzu „Preparing the Environment for the Second Plane Child“, pořádaného AMI Prague (Association Montessori Internationale). Vedla jej paní Carla Foster. Obsahem semináře bylo jak řešit fyzické uspořádání prostor, ale i sociální a morální aspekty, které prostředí třídy/školy vytvářejí. Velkým tématem byla i integrace přírody a venkovních aktivit do běžného chodu školy....