Fotogalerie Mintu 2021/2022


Jak jsme se školkou v lednu 2022 prožívali

výpravu do Anthroposu


Jak ve škole probíhal v lednu 2022 

lyžařský výcvik


Jak ve školce probíhal v lednu 2022 

barevný týden


Jak čtveřice z 2. trojročí vyrazila v lednu roce 2022 na andělskou výpravu 

do Vidy!


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden ve školce


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden ve 2. trojročí


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden v 1. trojročí


Jak jsme v 1. trojročí v roce 2021 prožívali 

ukázkové odpoledne pro ženy


Jak si v prosinci 2021 školkáčci vyrazili na 

vánoční trhy


Jak jsme v roce 2021 prožívali 

prosinec v 1. trojročí


Jak v prosinci 2021 žáci 2. trojročí šli do školky povídat 

o Miloši Macourkovi


Jak jsme v roce 2021 prožívali 

prosinec ve 2. trojročí 


Jak jsme si v 2021 užili

prosinec ve školce


Jak jsme si v prosinci 2021 užili

plavecký kurz


Jak jsme si v prosinci 2021 užili

Mikuláše


Jak jsme v listopadu 2021 

v 1. trojročí pozvali muže na výuku


Jak si děti v listopadu roce 2021 připravili

ukázkové odpoledne pro muže ve 2. trojročí 


Jak jsme se školkou prožili v listopadu roce 2021

výpravu k Anthroposu 


Jak jsme v listopadu 2021 vyrazili na andělskou výpravu 

do Papilonie - motýlího domu


Jak jsme se školkou prožili v listopadu roce 2021

předškolní přípravu


Jak jsme se školkou prožili v roce 2021

výpravu na Holednou


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad ve druhém trojročí


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad v prvním trojročí


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad ve školce


Jak jsme si v listopadu v roce 2021 užili

divadlo Anténa a představení Narodil se skřítek


Jak jsme se v říjnu v roce 2021 zapojili do projektu

záložky do škol


Jak jsme v roce 2021 prožívali naše odpoledne

ve družině v říjnu


Jak jsme v říjnu roce 2021 ve 2. trojročí prožili

dýňový čtvrtek


Jak jsme v říjnu roce 2021 ve školce prožili

dýňohrátky


Jak jsme v říjnu roce 2021 v 1. trojročí

bruslili


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen v 1. trojročí


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen ve školce


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen ve 2. trojročí


Jak jsme prožívali I.M v září 2021

výpravu na výstavu o zaniklém životě na Moravě


Jak jsme v MŠ prožívali v září 2021

výpravu do Mendelova muzea za buňkami


Jak jsme v MŠ prožívali v září 2021

výpravu na přehradu


Jak jsme prožívali v září 2021

výpravu, kterou nachystali Robin s Adamem


Jak jsme prožívali  

září 2021 v MŠ


Jak jsme prožívali  

září v 1. trojročí


Jak jsme prožívali  

září ve 2. trojročí


Jak jsme v září ve 2. trojročí prožívali  

Festival vědy