Lidé v MINTu

Věříme, že ve škole nemusí zvonit, že se děti mohou učit navzájem bez stresu a rivality,
že příroda je mocná učitelka a že respekt a důslednost je ten správný přístup k dětem.
A podle toho naší školu i tvoříme.


Petra Komárková

Telefon: 777 273 872
E-mail: petra.komarkova@zsMint.cz

 • ředitelka školy
 • organizace chodu školy a komunikace s úřady
 • koncepční směřování školy
 • komunikace s rodiči i dětmi
 • podpora pedagogů
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu

Více o Petře >>

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy (Mgr.). Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy (Bc.). V Brně vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě (Ph. D.). Rok vyučovala na Univerzitě Porto v Portugalsku, strávila pracovně i cestováním více jak rok v USA, několik měsíců pracovala v Německu. Organizační schopnosti si vytříbila např. při koordinování víceletého mezinárodní projektu. Dále se vzdělává, sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy, absolvovala vzdělávání v Montessori pedagogice (od několika hodinových seminářů přes vícedenní vzdělávání až po měsíční AMI kurz). S dalšími rodiči se podílela na založení základní školy Letokruh v Brně. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

Zdeňka Mojdlová

E-mail: zdenka.mojdlova@zsMint.cz

 • kmenová průvodkyně dětí 6-9 let
 • komunikace s rodiči i dětmi
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu

Více o Zdeňce >>

Zdeňka vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň na Masarykově Univerzitě v Brně. Posledních více než dvacet let pracuje jako učitelka smíšené třídy prvního stupně a také jako ředitelka školy. Při Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina absolvovala specializační studium enviromentálního vzdělávání. Absolvovala řadu zajímavých seminářů, např. z Tvořivé školy – činnostní učení, Matematiku prof. Hejného, Sfumato, Čtenářské dílny a řadu dalších.Zdeňka je zvyklá používat řadu pomůcek a aktivit, aby děti měly možnost chápat a poznávat skrze vlastní zkušenosti. Má k dětem vřelý, otevřený a partnerský přístup. Svou trpvělivost čerpá ze zkušeností s řadou žáků se specifickými potřebami. Velmi ráda bere děti za poznáním i ven. Je otevřená novým věcem i studiu, takže piluje své montessori dovednosti v ročním diplomovém semináři společnosti Montessori ČR. Ráda sportuje, hraje na flétnu a kytaru, zajímá se o astronomii, zvířata a přírodu vůbec.

Jana Čevelová

E-mail: jana.cevelova@zsMint.cz 

 • průvodkyně dětí 6-9 (asistence)
 • organizace odpoledních kurzů, seminářů
 • koordinace volnočasových aktivit
 • marketingová komunikace
 • pořádání akcí pro veřejnost

Více o Janě >>

Jana je absolventkou fakulty sportovních studií na KU v Praze s oborem tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a dále vyšší odborné školy oboru Fyzitorapie.Od roku 2000 se věnovala handicapovaným v občanském sdružení KONTAKT bB jehož hlavním posláním je výuka plavání tělesně postižených. K Montessori principům se dostala díky dvěma synům, kteří ji přivedli na myšlenku alternativního vzdělávání. V Mintu rozvíjí volnočasové a sportovní aktivity.

Kristýna Jirásková

E-mail: kristyna.jiraskova@zsMint.cz 

 • kmenová průvodkyně dětí 9-12 let 
 • komunikace s rodiči i dětmi
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu

Více o Kristýně >>

Kristýna vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor speciální pedagogika pro ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Má pracovní zkušenosti jako logopedka i speciální pedagožka. Po studiu pracovala na základní škole s daltonskými prvky. Od roku 2017 pracuje v naší škole, ještě na rodičovské dovolené jako vychovatelka ve školní družině, nyní jako průvodkyně dětí druhého trojročí. Absolvovala řadu seminářů o montessori pedagogice včetně asistenského kurzu AMI 6-12. Kristýna je aktivní mámou tří dětí.

Kateřina Drtílková

E-mail: katerina.drtilkova@zsMint.cz

 • průvodkyně dětí 6-9 (asistence)
 • koordinace volnočasových aktivit

Více o Katce >>

Katka vystudovala angličtinu a francouzštinu na FF MU a původně pracovala jako překladatelka a korektorka. Vlastní děti ji přivedly ke zkoumání, jak lépe vzdělávat děti, a nakonec v roce 2015 i do školství, aby své poznatky uplatnila v praxi. Získala kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ a absolvovala diplomový kurz Společnosti Montessori ČR. Pedagogika Montessori ji zaujala kombinací svobody a promyšlenosti a dále se v ní vzdělává v kurzu AMI.

Veronika Zikmundová

E-mail: veronika.zikmundova@zsMint.cz

 • průvodkyně dětí 6-9 (asistence)

Více o Veronice >>


Jana Pokorná

E-mail: jana.pokorna@zsMint.cz

 • Péče o děti ve družině

Více o Janě >>

Vystudovala SPŠ textilní obor návrhářství oděvů, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě MU. Absolvovala roční kurz akvarelu v UK. V Mintu zaštiťuje výtvarnou výchovu a družinu. Vede keramickou, textilní a výtvarnou dílnu. S manželem vychovávají dvě děti a pokud čas dovolí ráda se věnuje restaurátorství a šití patchworku.

Dagmar Vedrová

E-mail: dagmar.vedrova@zsMint.cz

 • Péče o děti ve družině

Více o Dagmar >>


Irena Zabloudilová

E-mail: irena.zabloudilova@zsMint.cz

 • Průvodkyně dětí v mateřské škole

Více o Irče >>

Irena je původně zdravotní sestrou. Vystudovala SZŠ obor Dětská sestra. Po maturitě pokračovala v nádstavbovém studiu Setstra pro intenzivní péči. Po absolutoriu pracovala 15 let na transplantačním oddělení, z toho sedm let jako transplantační koordinátor. O montessori principy se začala zajímat po narození prvního syna. Absolvovala několik montessori seminářů a workshopů. V loňském roce pak akreditované kurzy Montessori pedagogika I, II, III. Nyní navštěvuje roční montessori zážitkový seminář pro děti 3-6 let vedený AMI lektorkou. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje cestování, turistice, v zimě snowboardingu a lyžování.

Lucie Šebelová

E-mail: lucie.sebelova@zsMint.cz

 • Průvodkyně dětí v mateřské škole

Více o Lucce >>

Po zkušenostech ze státního školství a po absolvování SPgš v Boskovicích věděla, že se bude zajímat o alternativní směry ve vzdělávání. Waldorf ji příliš neoslovil, ale našla se v Montessori pedagoice. Pracovala do mateřské dovolené přes 14 let v Montessori školkách v Brně. Věnovala se primárně předškolním dětem, připravovala výtvarný kroužek, lektorovala angličtinu. Během práce průvodkyně získala Montessori národní diplom, absolvovala kurzy: Edukačně – stimulační skupiny, Respektovat a být respektován, dvouleté studium Arteterapie a stáž v Montessori zařízení v Nizozemí. Aktuálně navštěvuje Montessori roční kurz vedený AMI lektorkou. Má dokončené bakalářské studium v oboře Sociální pedagogika. Mimo pedagogické práce fungovala jako doručovatelka, terénní sociální pracovnice v nejen romských rodinách, docházela jako dobrovolnice do Nesehnutí v rámci kampaně Źenská práva a do azylového domu tvořit program pro děti z rodin postižených domácím násilím. Ve volném čase se věnuje rodině, cestuje, zajímá se o kulturu, čte, sportuje a v neposlední řadě chodí ven do přírody.

Hana Partyková

E-mail: hana.partykova@zsMint.cz

 • Průvodkyně dětí v mateřské škole

Více o Hance >>


Eva Andrášková

E-mail: eva.andraskova@zsMint.cz

 • speciálně-pedagogický konzultant

Více o Evě >>

Eva v Montessori pracuje 5 let, učila v jednotřídce i ve smíšených třídách, spolupracuje s Montessori centrem v Řečkovicích. Pracovala i jako asistent logopeda, ergoterpeut, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole bude fungovat jako speciálně-pedagogický konzultant. Zároveň poskytuje krátkodobé i dlouhodobé individuální konzultace pro děti, které do naší školy nechodí. Při konzultacích jsou využívány speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační i stimulační. Používají se především montessori pomůcky a přístup montessori pedagogiky. Lze se na ni obracet, má-li např. dítě v běžné škole problémy se zvládnutím učiva. Termíny konzultace je potřeba domluvit mailem. „Na Montessori oceňuji výborně propracovaný systém pomůcek, připravené prostředí, možnost volby. Propojení Montessori a speciální pedagogiky se mi jeví jako smysluplná kombinace, která může mnohým dětem pomoci jít s úsměvem na tváři po jejich báječné cestě za poznáním.“

Daniela Sychrová

 • Ekonomka školy

Více o Daniele >>

Daniela vystudovala na PEF Mendelu v Brně obor sociálně ekonomický a manažersko ekonomický. Během studia i po něm pracovala jako grantový poradce. Nyní se stará o účetnictví a ekonomické záležitosti školy. Volný čas jí naplňují její tři děti, ráda běhá a čte.

Iveta Šafaříková

 • Výdej obědů  (starost o spokojená bříška)
 • Drobný úklid a péče o prostory školy
 • Pozitivní přístup k dětem

Více o Ivetě >>

Na obsahu pracujeme....

Marie Prudíková

 • Školní asistentka

Více o Marii >>

Marie je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Ve škole se stará o administrativní a provozní záležitosti a pomáhá řešit vše, co je potřeba. Je maminkou tří dětí, kromě rodiny se věnuje zahradě a skautingu.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.