Lidé v MINTu

Věříme, že ve škole nemusí zvonit, že se děti mohou učit navzájem bez stresu a rivality,
že příroda je mocná učitelka a že respekt a důslednost je ten správný přístup k dětem.
A podle toho naší školu i tvoříme.


Petra Komárková

Telefon: 777 273 872
E-mail: petra.komarkova@zsMint.cz

 • ředitelka školy
 • organizace chodu školy a komunikace s úřady
 • koncepční směřování školy
 • komunikace s rodiči i dětmi
 • podpora pedagogů
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu

Více o Petře >>

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy (Mgr.). Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy (Bc.). V Brně vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě (Ph. D.). Rok vyučovala na Univerzitě Porto v Portugalsku, strávila pracovně i cestováním více jak rok v USA, několik měsíců pracovala v Německu. Organizační schopnosti si vytříbila např. při koordinování víceletého mezinárodní projektu. Dále se vzdělává, sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy, absolvovala vzdělávání v Montessori pedagogice (od několika hodinových seminářů přes vícedenní vzdělávání až po měsíční AMI kurz). S dalšími rodiči se podílela na založení základní školy Letokruh v Brně. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

Zdeňka Mojdlová

E-mail: zdenka.mojdlova@zsMint.cz

 • kmenová průvodkyně dětí 6-9 let
 • komunikace s rodiči i dětmi
 • spolupráce na přípravě školního vzdělávacího programu

Více o Zdeňce >>

Zdeňka vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň na Masarykově Univerzitě v Brně. Posledních více než dvacet let pracuje jako učitelka smíšené třídy prvního stupně a také jako ředitelka školy. Při Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina absolvovala specializační studium enviromentálního vzdělávání. Absolvovala řadu zajímavých seminářů, např. z Tvořivé školy – činnostní učení, Matematiku prof. Hejného, Sfumato, Čtenářské dílny a řadu dalších.Zdeňka je zvyklá používat řadu pomůcek a aktivit, aby děti měly možnost chápat a poznávat skrze vlastní zkušenosti. Má k dětem vřelý, otevřený a partnerský přístup. Svou trpvělivost čerpá ze zkušeností s řadou žáků se specifickými potřebami. Velmi ráda bere děti za poznáním i ven. Je otevřená novým věcem i studiu, takže piluje své montessori dovednosti v ročním diplomovém semináři společnosti Montessori ČR. Ráda sportuje, hraje na flétnu a kytaru, zajímá se o astronomii, zvířata a přírodu vůbec.

Jana Čevelová

E-mail: jana.cevelova@zsMint.cz 

 • průvodkyně dětí 6-9 (asistence)
 • organizace odpoledních kurzů, seminářů
 • koordinace volnočasových aktivit
 • marketingová komunikace
 • pořádání akcí pro veřejnost

Více o Janě >>

Jana je absolventkou fakulty sportovních studií na KU v Praze s oborem tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a dále vyšší odborné školy oboru Fyzitorapie.Od roku 2000 se věnovala handicapovaným v občanském sdružení KONTAKT bB jehož hlavním posláním je výuka plavání tělesně postižených. K Montessori principům se dostala díky dvěma synům, kteří ji přivedli na myšlenku alternativního vzdělávání. V Mintu rozvíjí volnočasové a sportovní aktivity.

Kathy Svacha

E-mail: kathy.svacha@zsMint.cz

 • rodilá mluvčí – lektorka angličtiny
 • podpora kmenového průvodce dětí 6-9
 • tvorba bilingvního prostředí třídy

Více o Kathy >>

Ačkoli má české kořeny, Kathy se narodila a vyrostla ve Spojených státech. Získala bakalářské a magisterské studium v oblasti vzdělávání, specializující se na ESL (angličtinu jako druhý jazyk) a dvojjazyčné vzdělání. Má 10letou praxi v prostředí základních škol. Žije s rodinou v Brně již více než 6 let.
Though she has Czech background, Kathy was born and raised in the states. She received her Bachelors and Masters Degrees in Education, specializing in ESL (English as a second language) and bilingual education. She has 10 years experience teaching in the elementary/primary setting and working with English learners. She has been living in Brno with her family for over 6 years.

Eva Andrášková

E-mail: eva.andraskova@zsMint.cz

 • speciálně-pedagogický konzultant

Více o Evě >>

Eva v Montessori pracuje 5 let, učila v jednotřídce i ve smíšených třídách, spolupracuje s Montessori centrem v Řečkovicích. Pracovala i jako asistent logopeda, ergoterpeut, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole bude fungovat jako speciálně-pedagogický konzultant. Zároveň poskytuje krátkodobé i dlouhodobé individuální konzultace pro děti, které do naší školy nechodí. Při konzultacích jsou využívány speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační i stimulační. Používají se především montessori pomůcky a přístup montessori pedagogiky. Lze se na ni obracet, má-li např. dítě v běžné škole problémy se zvládnutím učiva. Termíny konzultace je potřeba domluvit mailem. „Na Montessori oceňuji výborně propracovaný systém pomůcek, připravené prostředí, možnost volby. Propojení Montessori a speciální pedagogiky se mi jeví jako smysluplná kombinace, která může mnohým dětem pomoci jít s úsměvem na tváři po jejich báječné cestě za poznáním.“

Anna Bártová

 • kroužek pro školáky

Více o Anně >>

Anna se k Montessori pedagogice dostala v roce 2006 jako sociální pracovnice, která pracovala s deprivovanými dětmi a jejich matkami v azylovém domě. K dalšímu poznávání Montessori principů ji přivedly její děti. Díky nim také vystudovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky. Marie Montessori ji okouzluje jako žena se zajímavým osobním životem, širokým rozhledem, vědeckým přístupem a hlubokým respektem k vývoji života. To všechno jsou také věci, které jí na Montessori pedagogice „chutnají“. Má ráda přírodu, tai-chi, hraní na violoncello, mangové čatní a ráda čte detektivní romány. V současné době studuje speciální pedagogiku.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.