Pojďme se seznámit

Věříme, že ve škole nemusí zvonit, že se děti mohou učit navzájem, učit se z chyb a z prožitků.
Věříme, že příroda je mocná učitelka a že respekt a důslednost je ten správný přístup k dětem.
A podle toho naší školu i tvoříme.


Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D.

ředitelka
Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy (Mgr.). Na Univerzitě Pardubice vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy (Bc.). V Brně vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě (Ph. D.). Rok vyučovala na Univerzitě Porto v Portugalsku, strávila pracovně i cestováním více jak rok v USA, několik měsíců pracovala v Německu. Organizační schopnosti si vytříbila např. při koordinování víceletého mezinárodní projektu. Dále se vzdělává, sleduje trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímá se o alternativní pedagogické přístupy, absolvovala vzdělávání v Montessori pedagogice (od několika hodinových seminářů přes vícedenní vzdělávání až po měsíční AMI kurz). S dalšími rodiči se podílela na založení základní školy Letokruh v Brně. Má 3 děti. Ráda cestuje, snowboarduje, jezdí na silničním kole, čte či studuje, zahradničí a tvoří rukama.

Mgr. Kateřina Drtílková

průvodkyně 1. trojročí
Katka vystudovala angličtinu a francouzštinu na FF MU a původně pracovala jako překladatelka a korektorka. Vlastní děti ji přivedly ke zkoumání, jak lépe vzdělávat děti, a nakonec v roce 2015 i do školství, aby své poznatky uplatnila v praxi. Získala kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ a absolvovala diplomový kurz Společnosti Montessori ČR. Pedagogika Montessori ji zaujala kombinací svobody a promyšlenosti a dále se v ní vzdělává v kurzu AMI.

Mgr. Jana Čevelová

asistentka 1. trojročí
Jana je absolventkou fakulty sportovních studií na KU v Praze s oborem tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a dále vyšší odborné školy oboru Fyzitorapie.Od roku 2000 se věnovala handicapovaným v občanském sdružení KONTAKT bB jehož hlavním posláním je výuka plavání tělesně postižených. K Montessori principům se dostala díky dvěma synům, kteří ji přivedli na myšlenku alternativního vzdělávání. V Mintu rozvíjí volnočasové a sportovní aktivity.

Mgr. Kristýna Jirásková

průvodkyně 2. trojročí
Kristýna vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor speciální pedagogika pro ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Má pracovní zkušenosti jako logopedka i speciální pedagožka. Po studiu pracovala na základní škole s daltonskými prvky. Od roku 2017 pracuje v naší škole, ještě na rodičovské dovolené jako vychovatelka ve školní družině, nyní jako průvodkyně dětí druhého trojročí. Absolvovala řadu seminářů o montessori pedagogice včetně asistenského kurzu AMI 6-12. Kristýna je aktivní mámou tří dětí.

Mgr. Veronika Zikmundová

asistentka 2. trojročí

Jana Pokorná

vychovatelka ve družině
Vystudovala SPŠ textilní obor návrhářství oděvů, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě MU. Absolvovala roční kurz akvarelu v UK. V Mintu zaštiťuje výtvarnou výchovu a družinu. Vede keramickou, textilní a výtvarnou dílnu. S manželem vychovávají dvě děti a pokud čas dovolí ráda se věnuje restaurátorství a šití patchworku.

Dagmar Vedrová

vychovatelka ve družině

Irena Zabloudilová

učitelka mateřské školy
Irena je původně zdravotní sestrou. Vystudovala SZŠ obor Dětská sestra. Po maturitě pokračovala v nádstavbovém studiu Setstra pro intenzivní péči. Po absolutoriu pracovala 15 let na transplantačním oddělení, z toho sedm let jako transplantační koordinátor. O montessori principy se začala zajímat po narození prvního syna. Absolvovala několik montessori seminářů a workshopů. V loňském roce pak akreditované kurzy Montessori pedagogika I, II, III. Nyní navštěvuje roční montessori zážitkový seminář pro děti 3-6 let vedený AMI lektorkou. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje cestování, turistice, v zimě snowboardingu a lyžování.

Lucie Šebelová

učitelka mateřské školy
Po zkušenostech ze státního školství a po absolvování SPgš v Boskovicích věděla, že se bude zajímat o alternativní směry ve vzdělávání. Waldorf ji příliš neoslovil, ale našla se v Montessori pedagoice. Pracovala do mateřské dovolené přes 14 let v Montessori školkách v Brně. Věnovala se primárně předškolním dětem, připravovala výtvarný kroužek, lektorovala angličtinu. Během práce průvodkyně získala Montessori národní diplom, absolvovala kurzy: Edukačně – stimulační skupiny, Respektovat a být respektován, dvouleté studium Arteterapie a stáž v Montessori zařízení v Nizozemí. Aktuálně navštěvuje Montessori roční kurz vedený AMI lektorkou. Má dokončené bakalářské studium v oboře Sociální pedagogika. Mimo pedagogické práce fungovala jako doručovatelka, terénní sociální pracovnice v nejen romských rodinách, docházela jako dobrovolnice do Nesehnutí v rámci kampaně Źenská práva a do azylového domu tvořit program pro děti z rodin postižených domácím násilím. Ve volném čase se věnuje rodině, cestuje, zajímá se o kulturu, čte, sportuje a v neposlední řadě chodí ven do přírody.

Hana Partyková

ucitelka mateřské školy

Ing. Daniela Sychrová

ekonomka, účetní
Daniela vystudovala na PEF Mendelu v Brně obor sociálně ekonomický a manažersko ekonomický. Během studia i po něm pracovala jako grantový poradce. Nyní se stará o účetnictví a ekonomické záležitosti školy. Volný čas jí naplňují její tři děti, ráda běhá a čte.

Ing. Marie Prudíková

asistentka ředitelky
Marie je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Ve škole se stará o administrativní a provozní záležitosti a pomáhá řešit vše, co je potřeba. Je maminkou tří dětí, kromě rodiny se věnuje zahradě a skautingu.

Iveta Šafaříková

výdej obědů, péče o zázemí školy

Hana Trněná

úklid

Zuzana Záděrová

úklid

Tereza Marková

asistentka 1. trojročí

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.