Projekty

Klíče k úspěšnému učení

Projekt napříč republikou pro podporu zavádění formativního hodnocení

Mléko do škol

Projekt Ministerstva zemědělství

MAP II

Projekt Statutárního města Brna

Šachy do škol

Podpora škol při rozšiřování povědomí o královské hře

Personální podpora ZŠ Mint

Šablony II

Ovoce a zelenina
do škol

Projekt Ministerstva zemědělství

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.