Jak to chodí ve školce

Jsme školkou, ve které se stále něco děje.

Dopoledne děti pracují ve dvouhodinovém pracovním bloku s pomůckami a jednou týdně se učí anglicky s rodilou mluvčí. Pravidelně chodíme na výpravy do přírody i města, pobyt venku je pro nás samozřejmostí. Společné aktivity se realizují v projektové výuce i v kreativní části dne. Děti se často samy podílí na chodu školky, připravují si pohoštění na oslavu narozenin a leckdy i svačinku. 

Druhá část dne je věnována odpočinku, relaxaci a rovněž předškolní přípravě. 

Předškolní děti odpočívají kratší dobu, poté odchází na předškolní přípravu, kde procvičují grafomotoriku, matematické představy a operace. Dále procvičují jazyk i logopedickou prevenci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pracují ve skupince i samostatně. Preferujeme učení hrou než pracovní listy, které často vedou ke kvantitě než kvalitě. Předškoláci  mají možnost spolupráce se školáky, kteří sídlí ve stejné budově.

Harmonogram dne:

 • 8:15                   příchod dětí do školky, uvítání se s průvodkyní
 • 8:15                   práce s pomůckami
 • 9:00                   svačina
 • 9:45                   elipsa
 • 10:00                 pobyt venku
 • 11:30                 oběd
 • 12:30                 odpočinek
 • 13:30                 předškolácké aktivity, práce s pomůckami
 • 14:45 - 15:00    vyzvedávání dětí
 • Provozní doba školky je stanovena od 8:00 - 15:00 – v současné době hledáme průvodkyni na odpolední provoz do 17:00.
 • Školkovné je stanoveno na 7 000 Kč/měsíc.
 • Stravování dětí zajišťuje firma Vitalité, která je držitelem certifikátu Skutečně zdravá jídelna, cena oběda činí 54 Kč.
 • Přihláška do školky je k vyplnění zde.