Výsledky zápisu dětí do 1. třídy na školní rok 2019/2020

Přijatí:

  • 201901, 201902, 201903, 201904, 201905, 201908, 201909, 201910, 201906, 201907

Nepřijatí:

  • 201911, 201912,201914, 201916, 201923, 201925

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Mintu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu barbora.latalova@zsmint.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem. Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k osobnímu převzetí ve škole 2. 5. 2019. Zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou e-mailem k náhledu smlouvu o vzdělávání a budou zváni k podpisu smlouvy 2. 5. 2019.