Montessori základní škola

Naše koncepce

Jak fungujeme a jak to u nás chodí?

Přijímání dětí a zápis

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?

Školné

Školné Mintu na rok 2019/2020 je 4600 Kč za měsíc.

Stravování

Zdravá strava je pro dítě natolik důležitá, že dbáme na její kvalitu.

Organizace školního roku

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.