Dokumenty

Manuál pro rodiče

pro lepší orientaci v dění v Mintu

Žádost o uvolnění z výuky

pro uvolnění díděte na tři a více dní

Výroční zprávy

pro přehled jak šel čas

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.