Koncepce školy

Základní škola Montessori Institut je novou školou v Brně, která si klade za cíl přistupovat k montessori pedagogice tak, jak byla myšlena → laskavě, trpělivě a s respektem umožnit plný výoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.


Jak fungujeme?

Vedeme děti k rozletu

Podporujeme zkoumání a objevy

Podněcujeme je k práci v týmu

Dáváme dětem možnost poznávat svět zkušenostmi


Montessori Institut, základní škola čerpá z poznatků paní Marie Montessori ověřenými mnohaletou praxí ve školách po celém světě. Je montessori školou, která podporuje individualitu dítěte a všestranně ho rozvíjí (intelektuálně, fyzicky, smyslově, sociálně) . Staví na laskavé důslednosti a respektu, vnitřní motivace je hnací silou učení, objevů a získávání poznatků. Učení je běžná součást dne, která probíhá kdekoliv, nejen ve škole. Vede děti k samostatnosti a sociální i týmové zdatnosti, protože vždy jsme součástí nějaké skupiny. 

Naše škola montessori přístup akcentuje propojením s vnějším prostředím (přírodou, městem, kulturou), aby děti viděly svět v souvislostech a dokázaly poznané aplikovat a vzájemně propojovat. Věkově smíšené skupiny pak vedou jednotlivé žáky ke schopnosti vzájemně se vnímat, pomáhat si a být platným členem skupiny.


Jak to u nás chodí?

  • škola je otevřena od 8:00, družina končí v 17 hod.,
  • ve třídě je pedagog a asistent,
  • vítáme rodiče, aby viděli své děti v novém světle při aktivitách ve třídě – náhledy do výuky jsou možné po předchozí domluvě alespoň 1 až 2 dny předem,
  • třídy jsou věkově smíšené, aby děti mohly objevovat opravdovou podstatu spolupráce a vzájemného učení se,
  • nejméně 3x do měsíce je výprava za poznáním, kdy výuka probíhá mimo budovu školy (výpravy do přírody, do města za poznáním každodenního života či kulturou),
  • s angličtinou se děti setkávají pravidelně již od první třídy (jeden den v týdnu třídu provází jazykový lektor)
  • na školní zahradě mohou děti aktivně trávit čas každý den
  • kroužky – po dohodě s rodiči budeme nabízet kroužky s externími lektory (nejsou součástí školného)
  • kurzy a semináře – Mint je otevřen i dalším aktivitám a bude pořádat kurzy i semináře, které jsou v souladu se zaměřením školy (např. montessori dílny pro předškoláky, montessori kurzy, setkávání dětí v režimu individuálního vzdělávání)

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.