Přijímání dětí

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?
Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce (zákon 561/2004 Sb., par. 49).

Máte-li zájem, aby vaše dítě přestoupilo k nám, napište nebo zavolejte ředitelce školy Petře Komárkové.

V současné době je kapacita školy naplněna.


Zápis na rok 2020/2021

Termín zápisu

POZOR Kvůli současné situaci byl termín zápisu posunut. 

Zápis proběhne v termínu od 6. dubna do pondělí 13. dubna 2020.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

 


Přihláška k zápisu

Prosíme o laskavé vyplnění on-line formuláře Přihláška k zápisu na školní rok 2020/2021 (pokud jste již neučinili dříve).

Předání žádosti o přijetí

 • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku – zaslat žádost do datové schránky ZŠ (yfbakvq),
 • pokud má zákonný zástupce uznávaný elektronický podpis – zaslat žádost e-mailem na adresu: petra.komarkova@zsMint.cz,
 • zaslat poštou na adresu: Zápis do 1. třídy, Montessori Institut, základní škola, Krymská 399/2, 625 00  Brno - Starý Lískovec,
 • osobním podáním dne 9. 4. 2020 v době od 9,00 do 12,00 hodin, případně v termínu po telefonické domluvě s ředitelkou školy p. Komárkovou (777 723872),
 • emailem bez ověřeného podpisu na adresu petra.komarkova@zsMint.cz pouze za předpokladu, že bude žádost ještě jednou doručena do 5 dnů také jedním z výše uvedených způsobů.

Průběh zápisu

 • Doručení Žádosti o přijetí 
 • Doručení Přílohy Žádosti o přijetí
 • Pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit.
 • Online schůzka - z kalenáře níže vyberte termín, ve kterém můžete být přítomni i s dítětem ke krátkému rozhovoru skrze video setkání. K setkání je třeba mít zařízení vybavené kamerou a mikrofonem s připojením k internetu.

Část setkání bude probíhat s dítětem (cca 15-20 min.), přítomnost dospělého není překážkou, pro mnoho dětí může být naopak podůrná (při takto neobvyklé schůzce s cizími osobami ). Své děti na setkání připravte, aby věděly, co je očekává. Část setkání proběhne se zákonným zástupcem (není nutná přítomnost dítěte). Informace o vybraném termínu vám přijdou také emailem, který bude obsahovat i kód rezervace. Tento kód rezervace si uschovejte, slouží jako identifikátor dítěte při zveřejění jeho přijetí či nepřijetí. 

 Další informace k zápisu

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria přijetí

Přednostně budou přijaty:

 • děti zakladatelů a zaměstnanců školy
 • děti, které k 1. 9. 2020 mají ve škole sourozence
 • děti, které navštěvují naši školku
 • děti, které navštěvují předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou
 • děti, jejichž rodiče smýšlejí v souladu s konceptem školy

Při srovnatelnosti kandidátů rozhoduje los.


Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na tomto místě nejpozději v úterý 14. dubna 2020.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude emailem zaslána Smlouva o vzdělávání. Dvě vyplněné a podepsané kopie Smlouvy a dalších dokumentů doručí zákonný zástupce škole (jedním z výše popsaných způsobů v odstavci o doručování, případně vhodit přímo do poštovní schránky na budově školy), a to do středy 29. dubna 2020 (změna - posunutí termínu z pátku 17. dubna 2020).

Osobní předání podepsané dokumentace bude možné v pátek 24.  dubna od 9 do 14 hod. a v pondělí 27. dubna od 10 do 13 hod. pracovníkům školy přítomným v danou chvíli ve škole. 

Podepsané dokumenty školou (včetně Rozhodnutí o přijetí) budou následně rozeslány doporučeně zákonným zástupcům. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.

 

Výsledky zápisu

Přijatí: 

54X-H3Q-G1A
POO-XDE-11W
JYF-NKO-VEO
4V6-Y36-DTP
IMF-EVS-L1T
78Z-J13-6QG
G24-OJV-6VR
48F-WE8-LAE
G7F-H0D-2AR

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Mintu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu daniela.sychrova@zsmint.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

 

Nepřijatí:

IKZ-R2T-XGW
92X-ZS3-7JR
LVX-Q35-DLA
UK5-CIZ-2KN
IOE-9DW-KH2
IW3-O3T-V5S
JTH-VLT-59V
JW0-T3W-JFD
OR0-3KA-SD3
9NV-O3R-0JS
LFJ-RJA-FJ0
NVK-D98-3RY
0T8-4HV-DKS
DU0-MT9-9Y8
0GD-HBJ-SFH
82W-ETM-9RG

Děkujeme Vám všem, rodičům i dětem, že jste zvládli zápis i v podobě videohovorů. Rodiče nepřijatých dětí budeme v případě uvolnění místa kontaktovat.

Přejeme dětem šťastné vykročení do nových kolektivů! 

 

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.