Přijímání dětí a zápis

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?
Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce (zákon 561/2004 Sb., par. 49).

Máte-li zájem, aby vaše dítě přestoupilo k nám, napište nebo zavolejte ředitelce školy Petře Komárkové.

V současné době vítáme přestupy žáků páteho ročníku.


Zápis na rok 2021/2022

Termín zápisu 

Zápisy probíhají online od 10. dubna 2021. Registrovat k termínu se můžete zde:

Registrační systém

V případě, že všechny termíny budou vyčerpány, zavolejte nám. 

Zapisují se převážně děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, tedy ty, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší šest let.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme 9 dětí.


Pět kroků k přijetí dítěte do Mintu

1. Formulář Přihláška k zápisu na školní rok 2021/2022

Prvním krokem je vyjádření zájmu o zápis vašeho dítěte do Mintu. Zde prosíme o laskavé vyplnění online formuláře Přihláška k zápisu na školní rok 2021/2022.


2. Rodičovský seminář

Přijetím dítěte k nám do Mintu začíná společná cesta rodiny a školy. Jde nám o to, abychom na ni vstupovali s obdobným očekáváním, proto organizujeme rodičovské semináře, které považujeme za doporučovanou součást přijímacího procesu. Vyjádříte tím, že vám na přijetí dítěte do Mintu záleží, my vám představíme, co můžete od Mintu čekat a jak to v Mintu chodí. 

Rodič (zákonný zástupce) dítěte absolvuje předzápisový seminář. V průběhu semináře dojde k seznámení rodiče s montessori programem naší školy a vyjasnění si vzájemných očekávání při docházce dítěte do Mintu. Dále si představíme fungování montessori systému, vyjasníme si roli připraveného prostředí i přípravu průvodce. 

Termíny:

 • 6. března 2021 (sobota) od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 • je možné, že proběhne i druhý běh semináře na přelomu března/dubna (podle počtu přihlášených dětí/rodičů).

Prosíme o laskavé vyplnění online formuláře Přihláška na seminář pro rodiče pro školní rok 2021/2022.


3. Předzápisový klub pro předškoláky Mintík

Mintík je určený pro děti přihlášené k zápisu. Děti si vyzkouší pobyt v naší škole, různé aktivity a seznámí se způsobem naší práce. Seznámí se také se svými budoucími průvodkyněmi. Klubík bude probíhat vždy ve středu od 15.30 hod. do 16.30 hod.

Cena za účast v Mintíku je 600 Kč. Platbu provádějte na účet školy u Fio Banky číslo 467848881/2010, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úhrady proveďte do 21. března 2021.

Termíny: 24. března, 31. března, 7. dubna, 14. dubna 2021

Přihlášky proveďte prosím v tomto online formuláři.


4. Zápis

Vlastní zápis proběhne online od 10. 4. v termínech, které si můžete rezervovat v rezervačním systému. Kód rezervace bude pak sloužit jako unikátní identifikátor dítěte při zveřejnění zda bylo dítě do školy přijato či nikoliv.

Zápis bude trvat zhruba 30 min. Dítě bude s průvodkyní provádět různé aktivity, zákonný zástupce bude se zástupcem školy řešit formální část zápisu.

K zápisu přineste

 • váš doklad totožnosti (zákonného zástupce),
 • rodný list dítěte,
 • vyplněnou Žádost o přijetí, včetně příloh (v průběhu ledna bude zveřejněna ke stažení na této stránce),
 • pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat,
 • má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit.

5. Po zápise

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději v úterý 20. dubna 2021.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude emailem zaslána Smlouva o vzdělávání. Dvě vyplněné a podepsané kopie Smlouvy a dalších dokumentů doručí zákonný zástupce škole (osobně nebo datovou schránkou s elektronickým podpisem), a to nejpozději do pátku 23. dubna 2021.

Podepsané dokumenty školou (Rozhodnutí o přijetí, Smlouva o vzdělávání) budou následně rozeslány doporučeně zákonným zástupcům.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.


Máte otázky? Máme odpověď

 • Jsou nějaká kritéria přijetí? Mají některé děti výhodu?

Ano, některé děti jsou při přijetí ve výhodnější pozici. Přednostně přijímáme sourozence dětí, které již k nám chodí; děti, které přicházejí z naší školky; děti, které navštěvují předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou; děti, jejichž rodiče smýšlejí v souladu s konceptem školy. 

Obecně ale nepreferujeme žádné děti. Snažíme se jen sestavit funkční a různorodý kolektiv, který zapadne do naší I.M (třída prvního trojročí), a to z pohledu pohlaví i osobnostních vlastností.  

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, i to se stává. Při výběru zohledňujeme výše uvedená kritéria a rádi známe rodiny dříve, než se rozhodne o přijetí dítěte, abychom mohli společně posoudit soulad rodiny se způsobem vzdělávání v naší škole. Proto rodičům doporučujeme absolvování předzápisového semináře. Také se stává, že je více přihlášených dětí než míst k přijetí. Potom při existenci srovnatelných kandidátů provádíme losování. 

 • Jaká je šance, že se naše dítě dostane k vám do školy?

Takové šance se těžko určují dopředu. Dle zkušeností z minulých let to vycházelo zhruba 50 na 50. Pro část rodičů jsme první volbou, někteří rodiče naši školu mají "jen pro případ, kdyby to jinde neklaplo". Tedy vše se vyjasní až po zápise. 

 • Zatím s vaší školou nijak nespolupracuji, ale zajímá mne. Budete mít den otevřených dveří?

Ano, ve středu 17. února 2021 od 17.00 hod. budeme mít Otevřený Mint - odpoledne s otevřenými dveřmi. Je možné se přijít podívat do prostor, zeptat se průvodců či vedení na to, co vás zajímá.

Nejvíce se o výuce ale dozvíte přímo ve výuce. Proto nabízíme náhledy do výuky v průběhu celého školního roku, termín je potřeba si domluvit předem s ředitelkou školy (telefonicky či emailem). Domluva stačí cca dva dny předem, i když v některých obdobích je v kalendáři náhledů velmi často "plno". 

 • Chtěl bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 


Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.