Školné základní školy

Školné Mintu pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na 55200 Kč.


Školné zahrnuje:

  • výuka (max. 20 dětí na jednoho dospělého)
  • družina (denně do 17.00 hod.)
  • kvalitní učitel s dlouholetou praxí a montessori vzděláním (diplomový kurz od Společnosti Montessori ČR a jiné)
  • montessori pomůcky, zázemí a bezpečné prostředí
  • výuka v přírodě, částečně hrazené vstupné na exkurze do firem, muzeí či divadel

Školné nezahrnuje stravování a dobrovolné kroužky.


Pro sourozence nabízíme snížené školné.

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.